Συνεργάτες & πελάτες


Πελάτες

Με δίκτυο διανομής από Θεσσαλία μέχρι Πελοπόννησο και πελατολόγιο που ξεπερνά τα 60 καταστήματα λιανικής πώλησης ξύλου, η εταιρία μας συνεχίζει να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Συνεργάτες

To 2006 ξεκίνησαν οι εισαγωγές των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών από την Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία) και κατόπιν από τη Σκανδιναβία (Σουηδία, Φινλανδία).

Σήμερα η εταιρία μας εισάγει πρώτες ύλες από περισσότερες από 10 χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, Κίνα, Τουρκία, Αυστρία κλπ)

Οίκοι εξωτερικού:

Polkky: www.polkky.fi

Sca: http://www.sca.com/en/timber/home/

Koskisen: http://www.koskisen.com/

Egger: http://www.egger.com/OEU_en/index.htm?lang=en_GR

Krekula: http://www.krekula-lauri.se/klstart.aspx